سوییت ها

قیمت ۵۰۰ هزار تومان (تا تاریخ۹۸/۳/۱۲ قیمت ۳۵۰ هزار تومان)

rayan-kish-gallery62
کد ١٠١٠ شهرک صدف دو خوابه دوبلکس لاکچری

۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۷۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۶

قیمت ۱۴۰ هزار تومان (تا تاریخ ۹۸/۳/۲ قیمت ۱۰۰ هزار تومان)

rayan-kish-gallery56
کد ۱۰۰۸ شهرک صدف سوئیت استودیو فلت

۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۷۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۶

480 هزار تومان تا تاریخ ۹۸/۳/۱۲

rayan-kish-gallery61
کد ١٠٠٩ شهرک صدف دو خوابه دوبلکس ویلایی

۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۷۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۶

قیمت ۲۵۰ هزار تومان (تا تاریخ ۹۸/۳/۱۲ قیمت ۱۸۰ هزار تومان)

rayan-kish-gallery53
کد ۱۰۰۷ شهرک صدف یکخوابه

۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۷۰۹۱۹۰۴۸۲۹۴۶